Skip navigation

Areal- og miljøvirkninger av kraftledningen Hamang-Bærum-Smestad

  • Report number: OE-rapport 2023-67
  • Title: Areal- og miljøvirkninger av kraftledningen Hamang-Bærum-Smestad
  • Client: Olje- og energidepartementet
  • Published: November 23
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles