Skipp navigasjon

Transport og logistikk

Stor andel norsk verdiskaping ved jernbaneutbygging

På oppdrag fra Jernbaneverket har Oslo Economics foretatt en kartlegging av norsk verdiskaping og sysselsetting i de to utbyggingsprosjektene Holm-Nykirke […]

To samferdselsoppdrag til Oslo Economics

Oslo Economics har fått nye analyseoppdrag i samferdselssektoren: vi skal utarbeide en tiltaksanalyse for ferjemarkedet for Statens vegvesen, og blitt […]

Bruk av totalentrepriser kan føre til mer effektive vegprosjekter

På oppdrag for Veidekke har Oslo Economics sett på hvordan bruk av totalentrepriser kan fremme effektivitet i offentlig finansierte vegprosjekter. […]

Anbefaler tunnel under Oslofjorden

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med Atkins Norge gjennomført kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) […]