Skipp navigasjon

Ny OE-rapport presenteres på Arendalsuka

15.08.2017 - Transport og logistikk

På oppdrag for Veidekke har Oslo Economics laget rapporten «Kostnadsøkninger i planperioden kan gjøre Nasjonal transportplan urealistisk». Rapporten ser nærmere på vegsatsingen i den kommende NTP, og risikoen for at deler av vegsatsingen kan bli spist av kostnadsøkninger.

Les hele rapporten her.

Funnene i rapporten presenteres på Arendalsuka under Veidekkes arrangement, «Byggenæringens politiske spørretime».

Relevante artikler