Skipp navigasjon

Jernbanedirektoratet har valgt nytt togselskap til å drifte Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen

19.10.2018 - Transport og logistikk

Oslo Economics har bistått Jernbanedirektoratet med innkjøp av leverandør for drift av Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Konsulenter fra Oslo Economics har hatt ansvaret for Jernbanedirektoratets prisevalueringsteam, og deltatt i evalueringsarbeidet fra tilbudene ble mottatt frem til tildeling.

Jernbanedirektoratet har tildelt kontrakten til det engelske togselskapet Go-Ahead. Go-Ahead vil i desember 2019 overta for NSB på de aktuelle jernbanestrekningene. For mer informasjon om tildelingen viser vi til Jernbanedirektoratets pressemelding.

Innkjøpet av ny leverandør for drift av Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen er første av flere planlagte innkjøp av persontransport på det norske jernbanenettet. Som en del av jernbanereformen inviteres ulike togselskaper til å konkurrere om persontransport innen jernbanesektoren. Formålet med jernbanereformen er å gi brukerne av jernbanen et bedre togtilbud.

Relevante artikler