Skipp navigasjon

Metode for samfunnsøkonomiske analyser og nytte-kostnadsanalyse av beredskapstiltak i samferdselssektoren

22.05.2017 - Transport og logistikk

Oslo Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utviklet en metode/analysemodell som gir bedre beslutningsgrunnlag for valg av og innretning på beredskapstiltak i samferdselssektoren, og sett hvordan samfunnssikkerhet- og beredskapshensyn kan integreres i planlegging av transportsystemene. Prosjektet inkluderte en kartlegging av nyttekostnadsanalyser av beredskapstiltak, utredning av fordeler og ulemper ved ulike tilnærminger og skisse til en analysemodell som integrerer nyttekostnadsanalyse og risiko- og sårbarhetsanalyser.

Les hele rapporten her

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler