Skipp navigasjon

Oslo Economics gir forslag til utformingen av konkurransen om helikopterruten Værøy-Bodø.

31.05.2017 - Transport og logistikk

Helikopterruten Værøy-Bodø forbinder øya Værøy i Lofoten med fastlandet og transportinfrastrukturen i Bodø. Kostnadene med ruten har økt fra 40 millioner kroner årlig (nominelt) i driftsåret 2013-2013 til en forventet kostnad på 58 millioner kroner i driftsåret 2018-2019. I siste konkurranse var det kun én tilbyder.

Samferdselsdepartementet har gitt Oslo Economics i oppdrag å gjennomføre en utredning av relevante forhold for utformingen av neste konkurranse om denne ruten.

Utredningen har gitt departementet:

  • et grunnlag for å utforme innkjøpet og kontrakten på en måte som gir best mulig konkurranse og lavest mulig kostnader.
  • et grunnlag for å sette riktige krav til setekapasitet, kostnader, og eventuelle øvrige kvalitetskrav.
  • en oversikt over aktuelle tilbydere som kan inviteres til å delta i konkurransen om helikopterruten.

Se rapport for å lese hvilke anbefalinger Oslo Economics har gitt departementet.

Foto: iStockphoto/Harvepino

Relevante artikler