Skipp navigasjon

Oslo Economics har evaluert gjennomføringen av kommune- og fylkestingsvalget 2015

16.02.2016 - Evalueringer

Oslo Economics har evaluert Kommunal- og moderniseringsdepartementets bistand til gjennomføringen av kommune- og fylkestingsvalget 2015. Departementet utvikler, drifter og forvalter valggjennomføringssystemet EVA. Samtlige kommuner og fylkeskommuner benytter dette systemet.
Vi har evaluert EVAs funksjonalitet, KMDs brukerstøtte, KMDs opplæring av kommunene og KMDs informasjon til kommunene.
Kommunene er meget godt fornøyd med støtten de har fått fra KMD i valggjennomføringen. Dette gjelder på de aller fleste delområder. Det er likevel enkelte forbedringspunkter som trekkes frem i evalueringen.

Les omtale av rapporten på regjeringen.no, hvor du også kan laste ned rapporten.

Relevante artikler