Skipp navigasjon

Anbefaler utbygging av transportsystemet i Ålesund

24.04.2014 - Uncategorized @no

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Oslo Economics og Terramar gjennomført en kvalitetssikring av Statens vegvesens konseptvalgutredning for transportsystemet i Ålesund.

Den samfunnsøkonomiske analysen viser at det er grunnlag for å bygge ut transportsystemet i byen. Vi anbefaler et annet konsept enn Statens vegvesen, det såkalte Sentrumskonseptet. Videre anbefaler vi å bygge ny bro til Ellingsøy og å bygge Borgundfjordtunnelen til Sula. Sentrumskonseptet bidrar til å løse de viktigste trafikale problemene i Ålesund sentrum, samtidig som det legges til rette for byutvikling. Bro til Ellingsøy og tunnelen til Sula vil bidra til å løse behovene knyttet til utvikling av Ålesund som regionalt senter, og vil knytte byen tettere sammen med omkringliggende kommuner. Båndbyen brytes opp, noe som gir et mer fleksibelt transportsystem.

Last ned rapporten her.

For mer informasjon om oppdraget, ta kontakt med Rolf Sverre Asp.

Relevante artikler