Skipp navigasjon

Mikrodata til makroøkonomiske spørsmål – Jon Ellingsen disputerer i dag

28.06.2023 - Forskning og innovasjon

Vår kollega Jon Ellingsen disputerer i dag med avhandlingen «Essays in prediction, expectation formation, and labor economics» ved BI. Vi gratulerer!

Avhandlingen består av tre artikler som alle belyser makroøkonomiske spørsmål ved hjelp av alternative data eller mikrodata. Den ene artikkelen viser hvordan informasjonen fra nyhetsartikler, ved hjelp av ulike maskinlæringsmetoder, kan bidra til å lage bedre makroøkonomiske prognoser. I den andre artikkelen undersøker Jon hvordan pengepolitikken, gjennom renten og kommunikasjon, påvirker bedrifters forventninger til økonomisk vekst. I den tredje artikkelen bruker Jon detaljert registerdata for å belyse hvordan arbeidstakere i petroleumsnæringen ble påvirket av oljeprisfallet i 2014.

Relevante artikler