Skipp navigasjon

Vurdering av eksisterende virkemiddelapparat opp mot mål om reduksjon og økt materialgjenvinning av uorganisk farlig avfall

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-70
  • Tittel: Vurdering av eksisterende virkemiddelapparat opp mot mål om reduksjon og økt materialgjenvinning av uorganisk farlig avfall
  • Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
  • Utgitt: september 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler