Skip navigation

Vurdering av eksisterende virkemiddelapparat opp mot mål om reduksjon og økt materialgjenvinning av uorganisk farlig avfall

  • Report number: OE-rapport 2022-70
  • Title: Vurdering av eksisterende virkemiddelapparat opp mot mål om reduksjon og økt materialgjenvinning av uorganisk farlig avfall
  • Client: Norges forskningsråd
  • Published: September 22
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles