Skipp navigasjon

Virkninger av store offentlige kontrakter

  • Rapportnr: OE-rapport 2020-21
  • Tittel: Virkninger av store offentlige kontrakter
  • Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Utgitt: april 20
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler