Skip navigation

Virkninger av store offentlige kontrakter

  • Report number: OE-rapport 2020-21
  • Title: Virkninger av store offentlige kontrakter
  • Client: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Published: April 20
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles