Skipp navigasjon

Vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet – hva koster det samfunnet å skyve regningen frem i tid?

  • Rapportnr: OE-rapport 2017-51
  • Tittel: Vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet – hva koster det samfunnet å skyve regningen frem i tid?
  • Oppdragsgiver: Maskinentreprenørenes forbund
  • Utgitt: desember 17
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler