Skip navigation

Vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet – hva koster det samfunnet å skyve regningen frem i tid?

  • Report number: OE-rapport 2017-51
  • Title: Vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet – hva koster det samfunnet å skyve regningen frem i tid?
  • Client: Maskinentreprenørenes forbund
  • Published: December 17
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles