Skipp navigasjon

Tiltak for å styrke kommunenes evne til å bruke geodata for å håndtere et klima i endring

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-73
  • Tittel: Tiltak for å styrke kommunenes evne til å bruke geodata for å håndtere et klima i endring
  • Oppdragsgiver: Kartverket
  • Utgitt: juli 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler