Skipp navigasjon

Skisse til metodikk for samfunnsøkonomiske analyser og nytte-kostnadsanalyser av beredskapstiltak i samferdselssektoren

  • Rapportnr: OE-rapport 2014-24
  • Tittel: Skisse til metodikk for samfunnsøkonomiske analyser og nytte-kostnadsanalyser av beredskapstiltak i samferdselssektoren
  • Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet
  • Utgitt: desember 14
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler