Skipp navigasjon

Oppfølging av arbeidstakere i petroleumsvirksomheten offshore i «pionertiden»

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-43
  • Tittel: Oppfølging av arbeidstakere i petroleumsvirksomheten offshore i «pionertiden»
  • Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Utgitt: desember 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler