Skip navigation

Oppfølging av arbeidstakere i petroleumsvirksomheten offshore i «pionertiden»

  • Report number: OE-rapport 2022-43
  • Title: Oppfølging av arbeidstakere i petroleumsvirksomheten offshore i «pionertiden»
  • Client: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Published: December 22
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles