Skipp navigasjon

Kompetansetiltak for sykmeldte – prosjektets endringsteori

  • Rapportnr: OE-rapport 2021-65
  • Tittel: Kompetansetiltak for sykmeldte – prosjektets endringsteori
  • Oppdragsgiver: Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Utgitt: desember 21
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler