Skipp navigasjon

Kartlegging og vurdering av potensial for effektivisering av oppvarming og kjøling i Norge

  • Rapportnr: OE-rapport 2019-42
  • Tittel: Kartlegging og vurdering av potensial for effektivisering av oppvarming og kjøling i Norge
  • Oppdragsgiver: NVE
  • Utgitt: februar 20
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler