Skip navigation

Kartlegging og vurdering av potensial for effektivisering av oppvarming og kjøling i Norge

  • Report number: OE-rapport 2019-42
  • Title: Kartlegging og vurdering av potensial for effektivisering av oppvarming og kjøling i Norge
  • Client: NVE
  • Published: February 20
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles