Skipp navigasjon

Hva gjør norske kommuner for å måle og registrere aktivitetsendringer som utløses av tiltak for å fremme friluftsliv?

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-104
  • Tittel: Hva gjør norske kommuner for å måle og registrere aktivitetsendringer som utløses av tiltak for å fremme friluftsliv?
  • Oppdragsgiver: Miljødirektoratet
  • Utgitt: desember 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler