Skip navigation

Hva gjør norske kommuner for å måle og registrere aktivitetsendringer som utløses av tiltak for å fremme friluftsliv?

  • Report number: OE-rapport 2022-104
  • Title: Hva gjør norske kommuner for å måle og registrere aktivitetsendringer som utløses av tiltak for å fremme friluftsliv?
  • Client: Miljødirektoratet
  • Published: December 22
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles