Skipp navigasjon

En gjennomgang av sårbarheten i globale forsyningskjeder for matvarer

  • Rapportnr: OE-rapport 2023-60
  • Tittel: En gjennomgang av sårbarheten i globale forsyningskjeder for matvarer
  • Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Utgitt: oktober 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler