Skip navigation

En gjennomgang av sårbarheten i globale forsyningskjeder for matvarer

  • Report number: OE-rapport 2023-60
  • Title: En gjennomgang av sårbarheten i globale forsyningskjeder for matvarer
  • Client: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Published: October 23
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles