Skipp navigasjon

Rammeavtale med generaldirektoratet for konkurranse i EU-kommisjonen 

08.11.2023 - Konkurranse, marked og regulering

Oslo Economics har i samarbeid med advokatfirmaet Wikborg Rein inngått en rammeavtale med Generaldirektoratet for Konkurranse (DG Competition) i EU-kommisjonen. 

Rammeavtalen dekker evalueringer og vurderinger av reguleringer og tiltak innen konkurranse- og statsstøtteregelverket i EU (dvs. artikler 101 til 109 i Traktaten om Den europeiske unions virkemåte). Tjenester under rammeavtalen inkluderer evalueringsstudier, effektmålinger og utarbeidelse av markedsanalyser til bruk for kommisjonens videre arbeid.

Rammeavtalen er en anerkjennelse av Oslo Economics’ ekspertise innen områdene konkurranse, statsstøtte og evalueringer. 

Oslo Economics er et av de ledende selskapene innen konkurranseøkonomi i Norden. I senere år har vi også hatt en økende oppdragsmengde innen konkurranseøkonomi internasjonalt. 

Oslo Economics er videre anerkjent for vår erfaring og kompetanse innen evalueringer, herunder evalueringer av måloppnåelse, effektivitet og kausale effektvurderinger. 

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler