Skipp navigasjon

OE-kollegaer med artikkel i kommende utgave av JEEA

05.10.2023 - Konkurranse, marked og regulering

Våre dyktige kolleger Charlotte Evensen og Simen Ulsaker, har sammen med NHH-professor Frode Steen, fått antatt en artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet Journal of European Economic Association. Artikkelen handler om konkurransen mellom dagligvarebutikker og bredsortimentsbutikker og spør: Hvordan påvirkes en dagligvarebutikk av at Europris etablerer seg i området?

Bredsortimentsbutikker er butikker med et bredt vareutvalg, som Europris, og disse butikkene tar en stadig større del av dagligvaremarkedet. Charlotte, Simen og Frode har undersøkt hvordan dagligvarebutikker påvirkes av nærheten til nyetablerte Europris-butikker. Konsekvensene for dagligvarebutikken avhenger av hvor nære Europris etablerer seg. Hvis det åpner en Europris innenfor området til samme parkeringsplass som dagligvarebutikken, slik at kundene kan nå begge butikkene uten å kjøre videre, så har Europris-etableringen en positiv effekt på dagligvarebutikken. Effekten blir derimot negativ om dagligvarebutikken og Europris-butikken ikke er tilgjengelig fra samme parkeringsplass.

I sum har etablering av en Europris to effekter på dagligvarebutikken: det blir sterkere konkurranse om noen typer varer og det kommer flere kunder til dagligvarebutikken, hvis Europris-butikken ligger nærme nok.

Artikkelen er en del av FOOD-prosjektet, som er et samarbeid mellom Norgesgruppen og NHH.

Charlotte og Simen har begge spesialisert seg innenfor konkurranse- og næringsøkonomi. Du kan lese mer om vårt arbeid innen konkurranse, marked og regulering på denne siden.

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler