Skipp navigasjon

Dom om ulovlig statsstøtte til kommunalt treningssenter

20.10.2023 - Konkurranse, marked og regulering

Den 6. oktober falt en viktig dom i Eidsivating lagmannsrett. Retten kom frem til at Frogn kommune har gitt støtte til det kommunale treningssenteret på Bølgen i Drøbak på en måte som er egnet til å vri konkurransen i ineffektiv retning. Støtten er dermed i strid med statsstøtteregelverket.

Retten har videre tilkjent erstatning til tre konkurrenter til Bølgen (to treningssentre og et yogastudio) som følge av den ulovlige støtten.

Oslo Economics bistod Arntzen de Besche med økonomiske analyser knyttet til den offentlige støtten. Harald Bergh og Arne Rogde Gramstad vitnet i retten. I tillegg har Hannah Marøy vært sentral i utarbeidelsen av analysene.

Analysen er nært knyttet opp til et tidligere prosjekt som Oslo Economics utførte på oppdrag fra Virke knyttet til en tilgrensende problemstilling.

Dommen kan leses her.

Rapporten som ble utarbeidet for Virke er tilgjengelig her.

Kontakt
Harald Nygård Bergh
Harald Nygård Bergh
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler