Skipp navigasjon

Oslo Economics’ eksperter igjen anbefalt av Who’s Who Legal

05.09.2023 - Konkurranse, marked og regulering

Oslo Economics er stolt av å igjen bli anbefalt av Who’s Who Legal, med et sterkt team av konkurranseøkonomer også i 2023-utgaven. Vi takker våre klienter og samarbeidspartnere for den tilliten de viser til vår ekspertise innen spørsmål relatert til konkurranse, antitrust og regulering.

Gratulerer til Managing Partner ved Oslo Economics’ Berlin-kontor Elias Braunfels og Senior Manager Arne Rogde Gramstad, som er rangert som Future Leaders. Arne er en erfaren og svært anbefalt konkurranseøkonom og en uvurderlig del av vårt ekspertteam. Elias leder vår praksis innen konkurranse i Tyskland og EU fra Berlin og er en høyt anerkjent ekspert innenfor konkurranseøkonomiske problemstillinger og erstatningssaker.

Vi gratulerer også spesielt Partner Jostein Skaar, som er anerkjent som Global Elite Thought Leader som eneste ekspert fra Norge med denne anerkjennelsen. Jostein er en av våre mest erfarne konkurranseøkonomer med over 20 års erfaring innen feltet og leder vår norske konkurransepraksis. Klienter beskriver ham som «en av de mest fremtredende rådgiverne innen fusjonssaker.»

I tillegg gratulerer vi partnere Rolf Sverre Asp, Asbjørn Englund, og Ove Skaug Halsos som er rangert som anbefalte Expert Competition Economists. De har alle lang erfaring med konkurranseøkonomiske problemstillinger innenfor en rekke sektorer og markeder.

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler