Skipp navigasjon

Helse og life science

Hepatitt C – Nye legemidler gir bedre behandlingsmuligheter

Oslo Economics har på oppdrag fra AbbVie analysert sykdomsbyrden, helsetilbud, kostnader og behandlingsstrategier ved hepatitt C. Analysen viser at hepatitt […]

Nye sentra for stråleterapi

Et ekspertutvalg anbefaler at det etableres nye stråleterapisentra i Helse Sør-Øst, i første omgang i Vestfold/Telemark og Akershus. Utvalget peker […]

Helseøkonomiseminar om produkttilgangsavtaler

Oslo Economics inviterer til et uformelt helseøkonomiseminar den 14. april kl 14.45. Temaet er produkttilgangsavtaler/pasienttilgangsavtaler for nye legemidler. Seminaret er […]

Nye legemidler gir bedre behandlingsmuligheter for hepatitt C

Oslo Economics har på oppdrag fra AbbVie analysert sykdomsbyrden, helsetilbud, kostnader og behandlingsstrategier ved hepatitt C. Analysen viser at hepatitt […]

Vellykket informasjonsmøte om immunonkologi – fremtidens kreftbehandling

Oslo Economics var tirsdag 17. mars medarrangør på et informasjonsmøte om immunonkologi – fremtidens kreftbehandling. Behandlingen baserer seg på å […]