Skipp navigasjon

Oslo Economics og Diabetesforbundet inviterer til faglig møte om diabetes type 2

31.05.2021 - Helse og life science

Ny rapport fra Oslo Economics: Diabetes type 2 fører til tapt verdiskapning og for tidlig død. Vi har nye retningslinjer, men behandlingstilbudet spriker. Hva er løsningene?

Diabetesforbundet og Oslo Economics inviterer til møte om diabetes type 2 med fagpersoner, pasientrepresentanter og politikere.

Tidspunkt: 15. juni kl. 08:30-10:00

Diabetes type 2 er en alvorlig, kronisk sykdom med betydelig økt risiko for sykelighet og dødelighet. Vi har mye kunnskap om diabetes type 2 i Norge, men vet vi nok om kostnader og konsekvenser av sykdommen for den enkelte og samfunnet? Hvordan skal vi møte diabetesbølgen som kommer i årene fremover og hva betyr alle nye behandlingsmuligheter for pasientene? Er behandlingen kostnadseffektiv og bør tapt verdiskapning telle ved prioritering i helsetjenesten?

En ny rapport fra Oslo Economics viser at diabetes 2 forårsaker om lag 20 000 tapte «gode leveår» årlig, og at kostnadene forbundet med tapt verdiskapning er om lag tre ganger så høye som behandlingskostnadene. I webinaret ser vi nærmere på hvilke konsekvenser diabetes type 2 har for pasienter og samfunn i form av folkehelse og livskvalitet, redusert arbeidsdeltakelse og ressursbruk i helsetjenesten. Hvorfor er det vanskelig å sikre et likeverdig behandlingstilbud i praksis?

Program

Møteleder: Anne Hafstad (ansvarlig redaktør, Sykepleien)

  • Dagens behandlingstilbud og retningslinjer (Anna Randby, Helsedirektoratet)
  • Kostnader og helsekonsekvenser av diabetes type 2 i Norge 2010-2020 – en rapport fra Oslo Economics (Christoffer Bugge og Ivar Sønbø Kristiansen, Oslo Economics)
  • Likeverdig behandling? Hvordan kan vi hindre at diabetes type 2 skal fortsette å være en sykdom med sosial slagside? (Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet)
  • Paneldiskusjon: Trond Geir Jensen, Marte Kvittum Tangen, Bjørnar Allgot, Ivar Sønbø Kristiansen, Sveinung Stensland, Kjersti Toppe og Ingvild Kjerkol

Du finner opptak av møtet her. Rapporten til Oslo Economics finner du her.

Relevante artikler