Skipp navigasjon

Oslo Economics skal delta i debatt om fremtidens kreftbehandling

03.02.2021 - Helse og life science

Den 10. februar skal Erik Magnus Sæther fra Oslo Economics delta på en politisk helsedebatt om fremtidens kreftbehandling, med fokus på evaluering av systemet Nye metoder. Debatten er arrangert av Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen og Legemiddelindustrien (LMI), i samarbeid med AstraZeneca Norge, Janssen Norge og MSD Norge.

For nær 40 år siden kom prioritering på agendaen i den norske helsetjenesten. Allerede den gangen så man konturene av en fremtid hvor behandlingsmulighetene kom til å overstige tilgjengelige ressurser. Dette kan særlig observeres innen kreftbehandling, hvor en de seneste 10 årene nærmest har opplevd en revolusjon med immunterapier, målrettede behandlinger og genterapier. Flere av disse nye kreftbehandlingene er så lovende at enkelte kreftformer går fra å være dødelige til å kunne leves godt med, og kanskje til og med bli kurert. Men hvordan skal helsetjenesten, som betalere, og legemiddelindustrien, som leverandører, bli enige om verdien av disse behandlingene når usikkerheten om effektene er så store?

I 2013 ble systemet for Nye metoder etablert og der vurderes blant annet nye kreftlegemidlers nytte og ressursbruk og de aktuelle kreftformenes alvorlighet, opp mot legemidlenes pris. Etter syv års erfaring med prioriteringssystemet Nye metoder skal dagens organisering av og saksbehandling i systemet nå evalueres.

Andre spørsmål som vil diskuteres inkluderer blant annet:

 • Hvilke konsekvenser har systemet, slik det har vært frem til i dag, fått for pasientene?
 • Hva mener pasienter, industri, myndigheter og uavhengige fagpersoner er det viktigste som bør komme ut av evalueringen?
 • Hvordan kan de ulike aktørene bidra til at systemet blir mer rigget for fremtidens kreftbehandling?

Deltakere inkluderer:

 • Siri Lill Mannes, moderator
 • Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen
 • Jens Plahte, Proba Samfunnsanalyse
 • Andreas Stensvold, Avdelingssjef, Sykehuset Østfold HF Kreftavdelingen
 • Karita Bekkemellem, Administrerende direktør, Legemiddelindustrien (LMI)
 • Hege Edvardsen, Seniorrådgiver, Legemiddelindustrien (LMI)
 • Einar Andreassen, Enhetsleder, Statens Legemiddelverk
 • Jan Frich, Viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst
 • Erik Magnus Sæther, Partner, Oslo Economics
 • Marianne Hammer, Seksjonsjef Juridisk seksjon, Kreftforeningen
 • Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Marianne Synnes, stortingsrepresentant, Høyre

Registrer din deltakelse og les mer her.

Relevante artikler