Skipp navigasjon

Analyse av behandlingsforløp og kostnader ved behandling innenfor fysioterapiområdet

12.05.2021 - Helse og life science

Oslo Economics har, på vegne av Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor, gjennomført en analyse av behandlingsforløp og kostnader innenfor fysioterapifeltet. Analysen er i hovedsak utarbeidet på bakgrunn av administrative registerdata fra KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner).

Årlig oppsøker omtrent 440 000 nordmenn en behandler innenfor fysioterapifeltet med delfinansiering fra Helfo. Det er tre praksistyper innenfor fysioterapifeltet med slik refusjon: fysioterapeuter, manuellterapeuter og psykomotoriske fysioterapeuter. Disse benytter seg til dels av felles og dels av ulike behandlingsmetoder for å behandle overlappende typer av plager. Vi viser at det er forskjell i behandlingsforløpene på tvers av praksistypene for utvalgte diagnoser, både når det gjelder behandlingens lengde og kostnad. Manuellterapeutene har i gjennomsnitt kortest behandlingsforløp, mens fysioterapeutene, som ofte har lavere utdanningsnivå og lavere takster, har lavest gjennomsnittskostnader knyttet til refusjoner og egenandeler for sine behandlingsforløp. Tar vi høyde for behandlernes kommunale driftstilskudd har manuellterapeutene lavere eller omtrent like lave kostnader per behandlingsforløp som fysioterapeutene, avhengig av hvordan det kommunale driftstilskuddet estimeres i våre analyser.

Rapporten kan lastes ned her.

Relevante artikler