Skipp navigasjon

Helseøkonomisk analyse av screening for svangerskapsdiabetes

10.05.2021 - Helse og life science

På oppdrag for Helsedirektoratet har Oslo Economics utført en helseøkonomisk analyse av alternative anbefalinger for screening for svangerskapsdiabetes, i forbindelse med utarbeidelse av nye nasjonale retningslinjer for screeningprogrammet. Analysen er utarbeidet på bakgrunn av registerdata fra Medisinsk fødselsregister, dokumenter og vitenskapelige publikasjoner, innspill fra fageksperter, takster og nøkkeltall.

Svangerskapsdiabetes er definert som forstyrret glukosetoleranse som først diagnostiseres i svangerskapet. Svangerskapsdiabetes medfører økt risiko for uheldige utfall som for eksempel stort barn, skulderdystosi, keisersnitt, preeklampsi og senere diabetes type 2 hos mor. Screening med glukosebelastning bidrar til å avdekke svangerskapsdiabetes slik at tilstanden kan behandles, og dermed redusere forekomsten av relaterte uheldige utfall. Behandlingen av svangerskapsdiabetes innebærer livsstilsrådgivning (kosthold og fysisk aktivitet), egenmåling av glukose og eventuelt medikamentell behandling. Kvinner med overvekt og andre kjente risikofaktorer tilbys uansett slik veiledning som del av svangerskapsomsorgen.

Screening med glukosebelastning bidrar til å avdekke svangerskapsdiabetes slik at tilstanden kan behandles, og dermed bidra til å redusere forekomsten av relaterte uheldige utfall. Dette gir sparte kostnader for helsetjenesten samtidig som kvinner unngår tilhørende helsetap. Samtidig medfører screening og behandling for svangerskapsdiabetes kostnader for kvinner som mottar screening og behandling, for helsetjenesten og for samfunnet for øvrig. Basert på en samlet vurdering av kunnskapsgrunnlaget i lys av gjeldende retningslinjer for prioritering i helsetjenesten og sammenlignbare helsetjenester, er vår samlede vurdering at screening for den mest restriktive målgruppen, kroppsmasseindeks større eller lik 25 og alder større enn 30 år, er det alternativet som trolig er nærmest kravene som gjelder for prioritering i helsetjenesten.

Rapporten kan lastes ned her.

Relevante artikler