Skipp navigasjon

osloeconomics

Ny rammeavtale med Posten Norge

Oslo Economics har i samarbeid med konsulentselskapet Inovati inngått en tre års rammeavtale med Posten Norge om å levere analyser […]

Analyse av offentlig-privat samarbeid i helsesektoren i Norden

Oslo Economics har i samarbeid med DAMVAD og Econ Pöyry fått i oppdrag fra Nordisk Ministerråd å gjennomføre en analyse […]

Økt behov for statlig kjøp av post- og banktjenester

Oslo Economics har i en utredning for Samferdselsdepartementet funnet ut at statlig kjøp av post- og banktjenester til en viss […]

Oslo Economics analyserer personalkostnadene i spesialisthelsetjenesten

På oppdrag fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS) ved Helsedirektoratet skal Oslo Economics analysere personalkostnadene for spesialisthelsetjenesten. Formålet er å utarbeide […]

Marit Svensgaard til Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Marit Svensgaard velkommen til Oslo Economics. Marit er siviløkonom fra NHH og har mange […]

Kjernejournal – bedre tilgang til kritisk pasientinformasjon

Oslo Economics har i samarbeid med PricewaterhouseCoopers og professor Ivar Sønbø Kristiansen utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av kjernejournal. Kjernejournal er […]

Norwegian tilkjent erstatning fra SAS på 160 millioner kroner

Borgarting lagmannsrett har dømt SAS til å betale et erstatningsbeløp på 160 millioner kroner pluss saksomkostninger for industrispionasje. Tingretten avgjorde […]

Oslo Economics skal analysere effekten av økt konkurranse i postsektoren

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal Oslo Economics utrede hva slags effekt økt konkurranse i postsektoren vil ha på statlig kjøp […]

Gevinstrealisering eResept

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Oslo Economics kvalitetssikret arbeidet med å undersøke virkningene av å innføre elektronisk resept for helserefusjonsområdet. […]

Konsekvenser av preferansepolitikk i programvaremarkedene

På oppdrag for Microsoft Norge har Oslo Economics utredet konsekvensene av preferansepolitikk i programvaremarkedene.

Gjesteforelesning på Handelshøyskolen BI

Rolf Sverre Asp og Asbjørn Englund fra Oslo Economics var gjesteforelesere på mastergradkurset Industrial Economics på BI våren 2010. Temaet […]

Erstatning på 10,5 millioner kroner til Norgestaxi

Borgarting lagmannsrett har gitt Norgestaxi fullt medhold i saken mot Oslo kommune. De må betale drosjesentralen erstatning på 10,5 millioner […]