Skipp navigasjon

Åpent seminar om kreftkostnader

05.02.2018 - Helse og life science

Universitetet i Oslo inviterer til seminar om kreftkostnader, hvor professor Murray Krahn vil prate om hvordan data fra ulike kilder, særlig administrative registerdata, kan hjelpe oss med å tenke rundt kostnadene forbundet med kreft. Seminaret er åpent og gratis.

Tid: 7 februar 2018, 12:00 – 14:00
Seminartittel: How I learned to love cancer costs, Murray Krahn, University of Toronto
Sted: Auditorium 1, Harald Schjelderups hus, Universitetet i Oslo

Kreft rammer mange pasienter og enda flere pårørende. Kreft er på vei forbi hjerte- og karsykdom som den vanligste dødsårsaken i industrialiserte land. Samtidig lever stadig flere med en kreftsykdom, med virkningene dette innebærer for egen livskvalitet.

Kreft innebærer store kostnader for samfunnet. I tillegg til kostnader i helsetjenesten medfører kreft kostnader for samfunnet knyttet til tapte liv og leveår, produksjonstap på grunn av tidlig død og kostnader som påføres pårørende (uformell pleie). Oslo Economics har tidligere utarbeidet en rapport om kreftkostnadene i Norge basert på registerdata for å fylle kunnskapshullet knyttet til kostnader av kreft i Norge.

For mer informasjon, se UiOs nettsider

Relevante artikler