Skipp navigasjon

Overleverte dataspill-rapport til kulturministeren

14.02.2018 - Konkurranse, marked og regulering

I dag overleverte Oslo Economics en utredning om den norske spillbransjen til kulturminister Trine Skei Grande. Blant funnene i rapporten er at det offentlige støtteapparatet for spillutviklere kan hente lærdom fra systemene som finnes i andre nordiske land. Den norske spillbransjen kjennetegnes av at selskapene er nyetablerte og uten betydelig privat kapital. Det offentlige virkemiddelapparatet er derfor viktig for å støtte utviklere i oppstartsfasen.

Utredningen er gjennomført i samarbeid med Vasa Marketing, på oppdrag fra Kulturdepartementet. Formålet med utredningen var å få bedre kunnskap om den norske spillbransjen. Rapporten inneholder en kartlegging av tilbudet av norske spill til publikum, pengestrømmer og forretningsmodeller, eksport og omsetning. Utredningen omfattet også en komparativ analyse med andre nordiske land, samt en analyse av styrker og svakheter i den norske spillbransjen, effekter av de ulike statlige og regionale virkemidlene og andre virkemidler som bidrar til å styrke den norske spillnæringen.

Last ned og les rapporten i sin helhet her: Den norske spillbransjen

Relevante artikler