Skipp navigasjon

Analyse av handelen med opprinnelsesgarantier

09.02.2018 - Uncategorized @no

Oslo Economics har på oppdrag fra Energi Norge gjennomført en analyse av hvordan markedsplassene for handel i opprinnelsesgarantier fungerer. Opprinnelsesgarantiordningen gir forbrukere en frivillig mulighet til å kjøpe dokumentasjon på at det er produsert en mengde fornybar energi, som tilsvarer deres forbruk. For å dokumentere fornybarverdien til sine kunder, kjøper kraftleverandører og bedrifter opprinnelsesgarantier i engrosmarkedet, enten gjennom meglere, porteføljeforvaltere eller direkte fra kraftprodusenten. Hovedkonklusjonen er at engroshandelen med opprinnelsesgarantier i dag er velfungerende, mens det er visse forbedringsmuligheter i sluttbrukermarkedet for å bedre informasjonen til kundene.
Her kan du lese Energi Norges nyhetsartikkel om rapporten.

Les hele rapporten her.

Relevante artikler