Skipp navigasjon

Campus NTNU-utredning

22.01.2018 - Samfunnsøkonomisk analyse

Oslo Economics har bistått prosjektteamet til Statsbygg, NTNU og Kunnskapsdepartementet med å vurdere veien videre for NTNUs campus i Trondheim. Rapporten «Fremtidig lokalisering for campus for NTNU – Tilleggsutredning for konseptvalg» kan du lese på www.regjeringen.no.
Rapporten ble ferdigstilt i desember 2017.

Regjeringen har 19. januar 2018 tatt beslutning om konsept for samling av NTNUs campus. Beslutningen innebærer nybygging av 92 000 kvadratmeter brutto og ombygging av 45 000 kvadratmeter brutto av eksisterende arealer på NTNU. Foreløpige anslåtte kostnader er på rundt ni milliarder kroner. De viktigste samfunnsøkonomiske gevinstene er vurdert å være bedre kvalitet i utdanning, forskning og formidling, og at samlingen av campus gir legger til rette for økt innovasjon som utspring fra NTNUs virksomhet.

Relevante artikler