Skipp navigasjon

Olje- og gasselskapenes vurderinger av klimarelaterte risikofaktorer

12.12.2017 - Ressurser og bærekraft

Oslo Economics har på oppdrag fra Norsk- olje og gass gjennomført en intervjuundersøkelse hos åtte selskaper som er aktive på norsk sokkel, for å undersøke om de tar hensyn til klimarisiko i sine investeringsvalg. Undersøkelsen viser at selskapene tar høyde for risikoen og at det er lite sannsynlig at selskapene foretar systematisk gale investeringsbeslutninger.

Les hele rapporten her

Relevante artikler