Skipp navigasjon

osloeconomics

Havvindprosjekter for NVE: Analyser av virkninger for fiskeri og havbruk

Oslo Economics er tildelt to betydningsfulle oppdrag for Norges vassdrags- og energidirektorat. Det ene oppdraget er en fagutredning av virkningene havvind har for fiskeri og det andre er en fagutredning av konsekvensene for havbruk til havs.

Positive erfaringer med tilskudd til utstyr i yrkesfag

Ny rapport viser at utprøvingen av et statlig tilskudd til fag- og yrkesopplæring har gitt store effekter på prioritering av investeringer i utstyr. Slike investeringer har positive virkninger for både utdanningstilbud, elever og næringsliv.

Ledige stillinger i 2023

Oslo Economics er i vekst, og vi vil gjerne høre fra dyktige økonomer som kan bli en del av vårt team. Som konsulent i Oslo Economics får du mulighet til å jobbe med viktige samfunnsspørsmål i et ledende fagmiljø.

Anbefaler omfattende endringer for betaling av frilanstolker i NAV

NAV er avhengig av å bruke både fast ansatte tolker og frilanstolker for å dekke døve, hørselshemmede og døvblinde brukeres behov for tolketjenester på ulike tidspunkt og arenaer. Vi har, sammen med Proba samfunnsanalyse, gjennomgått NAVs honorarsystem for frilanstolker.

Hvorfor kom Tom Cruise til Norge?

Hvorfor kom Tom Cruise til Norge? Og hvorfor var Fantorangen i bakgrunnen på TV, da James Bond besøkte ei hytte […]

Virker fengsel for unge lovbrytere?

Hvordan kan vi måle effekten av det å havne i fengsel?  Virker egentlig fengsel for unge lovbrytere? Og hva har […]

Er det for lite konkurranse i dagligvaremarkedet i Norge?

Mange mener det er for lite mangfold i norske dagligvarebutikker. Er det for lite konkurranse mellom kjedene? Flere partier på […]

Trenger vi enda en podcast, egentlig?

Alexander Huth og Ove Skaug Halsos ønsker velkommen til Oslo Economics nye podcast, og forteller om hva som er planen […]

Oslo Economics deltar på internasjonal helseøkonomikongress

Denne uken samles 700 helseøkonomer fra hele verden i Oslo på EuHEA-konferansen for å diskutere finansiering og organisering av helse- […]

Ny analyse av hjerte- og karsykdommer relatert til høyt kolesterol

På oppdrag for legemiddelselskapet Novartis har Oslo Economics utarbeidet en analyse av hjerte- og karsykdommer der høyt kolesterolnivå er en årsaksfaktor.

Mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren

Oslo Economics, COWI og Kinei har på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren.

Uklare virkninger av ordninger som skal bidra til kompetanseutvikling blant arbeidstakere

Arbeidslivet er i stadig endring, og videreutvikling av arbeidstakeres kompetanse er viktig for å sikre fremtidige kompetansebehov. En insentivordning kan være nødvendig for å oppnå ønsket nivå av investering i arbeidstakeres kompetanse.