Skipp navigasjon

osloeconomics

Oslo Economics deltar på internasjonal helseøkonomikongress

Denne uken samles 700 helseøkonomer fra hele verden i Oslo på EuHEA-konferansen for å diskutere finansiering og organisering av helse- […]

Ny analyse av hjerte- og karsykdommer relatert til høyt kolesterol

På oppdrag for legemiddelselskapet Novartis har Oslo Economics utarbeidet en analyse av hjerte- og karsykdommer der høyt kolesterolnivå er en årsaksfaktor.

Mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren

Oslo Economics, COWI og Kinei har på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren.

Uklare virkninger av ordninger som skal bidra til kompetanseutvikling blant arbeidstakere

Arbeidslivet er i stadig endring, og videreutvikling av arbeidstakeres kompetanse er viktig for å sikre fremtidige kompetansebehov. En insentivordning kan være nødvendig for å oppnå ønsket nivå av investering i arbeidstakeres kompetanse.

Ny rapport tar for seg vaksineproduksjon i sammenlignbare land

Hvordan er utsiktene for vaksineproduksjon i land som Norge? Det har Oslo Economics i samarbeid med advokatfirmaet CMS Kluge undersøkt i en studie på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

Evaluering av primærhelseteam

Forsøket med PHT prøver ut teamorganisering med fastleger, sykepleiere og helsesekretærer og to alternative finansieringsmodeller. Vi gjennomfører en evaluering av utprøvingen.

Virkninger av fritak eller reduksjon av mva på reparasjonstjenester

På oppdrag for Forbrukerrådet har Oslo Economics utredet virkingene av en reduksjon eller fjerning av merverdiavgift på reparasjoner innenfor ulike produktmarkeder.

Oslo Economics har inngått rammeavtale med Politiets Fellestjenester

Oslo Economics starter det nye året med å inngå en rammeavtale med Politiets Fellestjenester

Årets winter interns har ankommet Oslo Economics

Hver vinter tilbyr Oslo Economics internship for dyktige og engasjerte økonomistudenter. Årets interns skal være hos oss i seks uker i januar og februar, og de har allerede kommet godt i gang med arbeidet.

Konkurransemessige virkninger av NRKs tjenester i utvalgte mediemarkeder

I forbindelse med at Medietilsynet utredet NRKs bidrag til bruks- og mediemangfold bistod Oslo Economics med å vurdere konkurransemessige virkninger av NRK sine nyhets- og aktualitetstjenester på nett på kommersielle nettaviser.

Oslo Economics har evaluert strategiske samarbeidsavtaler mellom NAV og universiteter og høyskoler

Oslo Economics har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet evaluert to av de nasjonale samarbeidsavtalene som er inngått med Høgskolen i Innlandet (HiNN) og Universitetet i Tromsø (UiT).

Markedskartlegging av omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel

Et omsetningskrav for biodiesel i anleggsdiesel fra kan innføres fra 2022. Vi har gjennomført en kartlegging av markedet for anleggsdiesel og vurdert effekten av en økning i prisen på anleggsdiesel for ulike aktører.