Skipp navigasjon

Ny forskningsartikkel: Finnes det en ressursforbannelse?

08.01.2018 - Uncategorized @no

Oslo Economics’ medarbeider Elias Braunfels har, sammen med Peren Arin fra Zayed University (Abu Dhabi), skrevet en forskningsartikkel om sammenhengen mellom inntekter fra olje og økonomisk vekst. Artikkelen har nylig blitt akseptert for publikasjon i tidsskriftet Energy Economics. I artikkelen undersøker de om det finnes en såkalt «ressursforbannelse» – at land med store naturressurser tilsynelatende opplever lavere økonomisk vekst enn land med mindre naturressurser. Den empiriske forskningen på temaet er ikke entydig, noe som kan forklares med modellusikkerhet – problemet at det er usikkerhet rundt hvilken modell som er den riktige for å forklare økonomisk vekst. Med et oppdatert datasett med 91 land fra 1970 til 2014, samtidig som de adresserer modellusikkerheten, finner forfatterne en positiv sammenheng mellom inntekter fra oljeutvinning og økonomisk vekst på lang sikt. På kort og mellomlang sikt finner de verken en negativ eller positiv sammenheng. Artikkelen gir derfor ikke støtte for at det eksisterer en «ressursforbannelse» som opptrer uavhengig av andre faktorer.

Artikkelen er tilgjengelig på nett.

Relevante artikler