Skipp navigasjon

Muligheter og utfordringer for kunnskapsbyen Bærum

21.02.2018 - Offentlig sektor

Oslo Economics har på oppdrag fra Bærum kommune utredet muligheter og utfordringer i etableringen av en kunnskapsby i Bærum.

Det finnes ikke én bestemt definisjon på hva en kunnskapsby er, men felles for alle kunnskapsbyer er samhandling og utveksling mellom aktører innenfor forskning og utdanning, næringsliv og kommune. Bærum kommune oppfattes av mange allerede som en kunnskapskommune, med anerkjent satsning særlig innenfor velferdsteknologi. Kommunen mangler imidlertid et eget universitetsmiljø.

I rapporten har vi vurdert fire ulike konsepter for videre utvikling av kunnskapsbyen; kommunen som vert, kommunen som samarbeidsparter, kommunen som forsker og kommunen som nav. Vår anbefaling er at Bærum ikke venter på at et universitet eller høgskole eventuelt etablerer seg i kommunen, men at de selv tar initiativ til å opprette et kommunalt forskningsinstitutt. Det er viktig å påpeke at flere av Bærum kommunes mål med kunnskapsbyen kan nås uten et universitetsmiljø i Bærum, og at en eventuell satsing på et institutt må kombineres med andre initiativ.

Rapporten i sin helhet kan leses her.

Relevante artikler