Skipp navigasjon

Emilie Aandahl

Hvordan fremmes inkludering og integrering blant barn med fluktbakgrunn i Norge?

Barn med fluktbakgrunn er viktige ressurser for det norske samfunnet, og det er derfor sentralt å lykkes med integreringen av dem. Vi har gjennomgått kommunale og statlige tiltak for integrering og inkludering av barn og unge i familier med fluktbakgrunn.

Tre nye prosjekter på arbeids- og velferdsområdet

Det er store kostnader knyttet til at personer i yrkesaktiv alder ikke er i full jobb, både for enkeltpersoner og for samfunnet. Nå skal Oslo Economics bidra til ny kunnskap på arbeids- og velferdsområdet gjennom flere oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet.