Skipp navigasjon

Mer skatt og dårligere sosiale rettigheter 

06.12.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

På oppdrag for Employ, Entreprenerdy, Gerhard & Sønn og GramArt har Oslo Economics kartlagt hvordan valget av enkeltpersonforetak som organisasjonsform påvirker skatt og sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende. Inntekt fra enkeltpersonforetak beskattes på annet vis enn ordinær lønnsinntekt, som en næringsdrivende kunne hevet fra et aksjeselskap. For enkelte omfang av næringsvirksomheten kan en næringsdrivende risikere å betale mer i skatt. For de mange næringsdrivende som er bosatt slik at de ikke betale høyeste arbeidsgiveravgift kan forskjellen bli betydelig. Samtidig oppnår de svakere sosiale rettigheter knyttet til sykepenger, dekninger ved yrkesskade og dagpenger. 

Vi estimerer at om lag 66 000 næringsdrivende i enkeltpersonforetak samlet betalte 570 millioner kroner mer i skatter og avgifter i 2019 enn de hadde gjort organisert som aksjeselskap. I dette medregnes både skatter og avgifter for person og foretaket.  

Samtidig som et betydelig antall selvstendige betaler mer skatt oppnår de uansett svakere sosiale rettigheter. Av 250 000 personer med rapportert næringsinntekt i 2019 finner vi 162 000 som kunne oppnådd bedre rettigheter i folketrygden dersom de hadde organisert seg i aksjeselskap i stedet.  

NAV tilbyr frivillige forsikringer for å oppnå de samme rettighetene som de kunne oppnådd med aksjeselskap for sykepenger og yrkesskadedekninger. Å kjøpe disse forsikringene koster de 162 000 næringsdrivende i snitt 6 138 kroner per år, eller totalt 1 milliard kroner i forsikringspremie til NAV. Kombinert med forskjeller i skatter og avgifter estimerer vi at dette gjør ENK mer kostbart enn AS for ytterligere 16 300, i tillegg til de 66 000 som det gjaldt for når vi vurderte kun forskjeller i skatter og avgifter. Forsikring som gir tilsvarende dekning som dagpenger tilbys ikke. 

Samlet sett viser analyser i denne rapporten at et flertall av næringsdrivende i enkeltpersonforetak er tjent med å organisere seg i aksjeselskap, både med tanke på hva de betaler i form av skatt og avgifter og hva de får igjen i form av sosiale rettigheter. Mange selvstendig næringsdrivende som i dag driver i enkeltpersonforetak bør vurdere å heller organisere næringen gjennom et aksjeselskap for bedre å dra nytte av mulighetene som finnes innenfor dagens regelverk. En slik organisering kan gjøres alene eller i samdrift med andre selvstendig næringsdrivende. Innenfor enkelte næringer, f.eks. helse og skogbruk kan det være andre hensyn enn skatter og avgifter som er viktige i valget av organisasjonsform. For noen av disse kan det allikevel være hensiktsmessig å vurdere å drive sin virksomhet gjennom ENK og AS samtidig 

Les rapporten her.

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler