Skipp navigasjon

Oslo Economics har bistått anskaffelsesutvalget i arbeidet med ny NOU om offentlige anskaffelser

15.11.2023 - Anskaffelser

Anskaffelsesutvalget har lagt frem den første av to delutredninger i ny NOU om offentlige anskaffelser. I første delutredning foreslår utvalget ny struktur for regelverket, ny formålsbestemmelse, tydeliggjøring av bestemmelsene og samt forenkling av regelverket over og under EØS-terskelverdi. 

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, har Oslo Economics i samarbeid med Inventura bistått anskaffelsesutvalget med å utrede optimal terskelverdi for bygg- og anleggsanskaffelser, innhente statistikk om offentlige anskaffelser anno 2022 og vurdert konsekvenser av foreslåtte endringer i regelverket. Våre to utredninger er benyttet som underlag i utvalgets arbeid. I arbeidet har vi blant annet vurdert hvilke krav og plikter i anskaffelsesregelverket som medfører størst ressursbruk og sett på mulige juridiske endringer, deriblant beløpsgrensen for når anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse.  

Nå vil den første utredningen til utvalget sendes ut på høring, og i andre delutredning skal utvalget se nærmere på reglene om erstatning, avvisning og geografisk virkeområde. I tillegg skal utvalget utrede enkelte problemstillinger om lokale og regionale leverandører, land-til-land rapportering og sikkerhet og beredskap. 

Anskaffelsesutvalget første delutredning kan leses her. Vi er spent på å følge det videre arbeidet til utvalget og hvordan forslagene blir tatt imot.  

Våre rapporter kan leses her og her.

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler