Skipp navigasjon

Hva er konsekvensene av at ferger og hurtigbåter ikke går som de skal?

21.06.2024 - Samferdsel

I Lurøy kommune i Nordland bor 70 prosent av innbyggerne på øyer uten tilknytning til fastlandet. Det er også stor næringsvirksomhet på øyene. Både innbyggere, næringslivet og andre reisende er derfor helt avhengige av ferge- og hurtigbåttilbudet som betjener øyene i kommunen. De senere årene har det vært et betydelig omfang av kanselleringer og forsinkelser på fergene og båtene i Lurøy. På vegne av Lurøy kommune har Oslo Economics undersøkt hvilke konsekvenser dette har for innbyggere, næringsliv, reisende og den kommunale tjenesteproduksjonen.  

Næringslivet i Lurøy, særlig knyttet til havbruk, bidrar med betydelige inntekter til kommunen, fylkeskommunen og staten. I tillegg er næringslivet avgjørende for bosettingen på øyene. For næringslivet fører dårlig regularitet på fergene og båtene til økte kostnader, i form av forsinkelser i produksjon og leveranser, rekrutteringsutfordringer og behov for å legge inn ekstra marginer i tidsplaner. Det er særlig kostbart med forsinkelser i transport av fersk fisk, som reduserer verdien av fisken. Også den kommunale tjenesteproduksjonen har utfordringer med den dårlige regulariteten, og det blir forsinkelser og økte kostnader i produksjonen. De ansatte i kommunen opplever dette som belastende.  

For innbyggerne i kommunen skaper dårlig regularitet stor usikkerhet i hverdagen. Det å ikke kunne stole på at fergene og båtene påfører innbyggerne en ekstra belastning. Innbyggerne har tilpasset seg dette ved å legge inn ekstra tidsmarginer når de må reise med fergene og båtene. For eksempel drar mange en dag tidligere enn det de egentlig må hvis de skal reise med fly fra fastlandet eller har en time på sykehuset. Flere vi har snakket med oppgir at de unngår å reise i den grad det er mulig, for å slippe usikkerheten.  

Samlet finner vi at dårlig regularitet gir økte kostnader for næringsliv, kommunen og innbyggere i Lurøy. Videre skaper det utfordringer med å rekruttere ansatte, det reduserer bolysten, og skaper uro og usikkerhet.  

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler