Skipp navigasjon

Trygve Garmo

Trygve Garmo er siviløkonom med fordypning i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole i Bergen og bachelor i samfunnsøkonomi fra Toulouse School of Economics i Frankrike. Trygve har i løpet av utdanningen opparbeidet seg en særlig kompetanse innen databehandling og kvantitative analyser. I Oslo Economics har Trygve arbeidet med empiriske analyser, evalueringer, samfunnsøkonomiske analyser og kvalitetssikringer (KS1) av store offentlige investeringer. Trygve har særlig jobbet med problemstillinger innen offentlige anskaffelser, beredskap, digitalisering og energi og miljø. 

Relevante artikler