Skipp navigasjon

Mari Mjølhus Kristoffersen

Mari Mjølhus Kristoffersen er utdannet helseøkonom fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen økonomisk evaluering. Fra samme lærested har hun vært tilsatt som vitenskapelig assistent ved institutt for helse og samfunn. Hun har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen. Mari har arbeidet med oppdrag særlig innen helse-, omsorg- og velferdssektoren, der hun har bistått myndigheter, bedrifter og organisasjoner med kartlegginger, utredninger, samfunnsøkonomiske analyser, kunnskapsinnhenting, helseøkonomiske analyser og metodevurderinger av legemidler. Hun har også erfaring med behandling av store datasett, økonomiske analyser og modellering gjennom prosjektarbeid i Oslo Economics, samt tidligere arbeider ved Universitetet i Oslo. Arbeidet har gitt Mari god kunnskap på sammenstilling og analyse av forskjellige datakilder.

Relevante artikler