Skipp navigasjon

Mari Mjølhus Kristoffersen

Mari Mjølhus Kristoffersen er utdannet samfunnsøkonom og helseøkonom fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. I Oslo Economics jobber Mari med økonomiske analyser på flere områder, deriblant helse- og velferd, utdanning, næringsmiddelindustri og ressurser og bærekraft. Hun har erfaring med utredninger, kartlegginger,  evalueringer og samfunnsøkonomiske analyser av ulike tiltak, programmer og tilskuddsordninger. Hun har deltatt i eksterne kvalitetssikringer (KS1 og KS2) av store statlige investeringsprosjekter. Arbeidet har gitt henne god kompetanse på sammenstilling og analyse av forskjellige datakilder, og formidle dette på en lettfattelig måte.

Relevante artikler